خانه > اخبار > سوالات متداول

زمان و هزینه قالب

2022-03-04

معمولاً می توانیم ساخت قالب را در عرض 15-20 روز به پایان برسانیم و با اولین محصولات آزمایشی مشتری را ارسال کنیم.

هزینه قالب به اندازه، ساختار، کمیت محصول بستگی دارد.